XOXO Set

NAPA VALLEY
ADD TO CART

$67.20 per XOXO Set

Gift Set Includes:
2016 Las Brisas Vyd Pinot Noir
2017 Napa Valley Sauvignon Blanc
Box of Whitehall Lane Chocolate Truffles
Ground Shipping

$67.20 plus tax.